Wodociągi, Islandia

Iceland

Zrealizowaliśmy wspólnie z lokalnym wykonawcą niestandardowy projekt zlokalizowany na Islandii.
Naszym celem było stworzenie od podstaw oprogramowania PLC, szablonów wizualizacji HMI oraz bezpośrednie wsparcie w uruchomieniu instalacji.
Niemałym wyzwaniem było to, że projekt musiał zostać zrealizowany w swym kluczowym momencie zdalnie (testy i uruchomienie)!

System sterowania obsługuje stację pomp głębinowych oraz dwa zbiorniki retencyjne.
Ponieważ poszczególne obiekty oddalone są od siebie o kilka kilometrów, zdecydowano się na komunikację GPRS.

System składa się z:

 1. STACJI POMP
  sterownik S7-1200 z modułami rozszerzeń, modem GSM CP 1242-7, moduły rozproszone ET-200SP, panel operatorski KTP600
  falowniki pomp Danfoss, czujniki poziomu, czujniki przepływu, czujniki ciśnienia
 2. ZBIORNIKA RETENCYJNEGO „1″
  sterownik S7-1200 z modułami rozszerzeń, modem GSM CP 1242-7, panel operatorski KTP400
  pompy, czujnik poziomu, czujnik ciśnienia
 3. ZBIORNIKA RETENCYJNEGO „2″
  sterownik S7-1200, modem GSM CP 1242-7
  czujnik poziomu

Stacja pomp (master) jest głównym ogniwem systemu, zbierającym sygnały ze zbiorników retencyjnych (slave) i sterująca w odpowiedni sposób pompami.
Stacje zdalne (slave) wymieniają ze stacją główną (master) aktualne dane i parametry (cyklicznie jak i w odpowiedzi na zdarzenia).
Przesyłane są stemple czasowe, statusy pracy stacji jak i parametry i wartości aktualne czujników.
Ponadto z poziomu panelu HMI KTP400 przy zbiorniku retencyjnym nr 1 można wymusić przysłanie statusu pracy i aktualnych parametrów pracy stacji pomp.

Sterownik w stacji pomp realizuje m.in. następujące funkcje:

 • komunikuje się ze stacjami zdalnymi (GPRS)
 • w przypadku awarii komponentów systemu, wysyła komunikaty na wybrane numery telefonów (SMS)
 • steruje załączaniem kaskad pomp głębinowych (w zależności od poziomu wody w studniach i w oddalonych zbiornikach, ciśnieniu i przepływu wody w rurociągach)
 • w przypadku pomp zasilanych przez falowniki, reguluje ich wydajność (regulator PID kaskadowy: poziom + przepływ)
 • rejestruje przepływy aktualne i sumaryczne wody w poszczególnych punktach instalacji (czujniki analogowe i impulsowe)
 • monitoruje stan czujników oraz elementów wykonawczych
 • sygnalizuje awarie i realizuje scenariusze pracy awaryjnej systemu

Ponadto w stacji pomp zastosowano moduły rozproszone I/O na bazie ET-200SP (moduły cyfrowe i analogowe).
Całość spina sieć komunikacyjna Profinet z kompaktowymi switchami CSM 1277.

.