CARGOFRUIT Gdańsk

Cargofruit Sp. z o.o.

Przeprowadziliśmy ekspresowy serwis paletyzatora, którego sterowanie bazowało na starym sterowniku PLC Siemens Simatic S5 135U (realizacja dla firmy Cargofruit Sp. z o.o. mieszczącej się w Wolnym Obszarze Celnym Portu Gdańsk).

Awarii uległa karta 32 wyjść cyfrowych, którą skutecznie zdiagnozowaliśmy oraz dokonaliśmy jej naprawy.

Cały serwis wraz z ponowną instalacją, testami oraz uruchomieniem maszyny trwały niespełna 24h.

.