CARGOFRUIT Gdańsk

Cargofruit Sp. z o.o.

Przeprowadziliśmy modyfikację dwóch bandownic poziomych (realizacja dla firmy Cargofruit Sp. z o.o. mieszczącej się w Wolnym Obszarze Celnym Portu Gdańsk).

Ze względu na wzrost wymagań Klienta co do funkcjonalności samej maszyny, modyfikacji uległo również „serce” samej bandownicy.
Z sukcesem dokonaliśmy migracji ze starego sterownika S5-100U CPU 102 na kompaktowy sterownik S7-1200.
Rozszerzyliśmy także możliwości maszyny poprzez dodanie wyboru 4 programów pracy, każdy z maksymalną ilością 6 bandowań.
Programowanie pozycji kolejnych wiązań polegało na ich uczeniu (najazd na docelową wysokość i zapis pozycji w pamięci PLC).

Przy okazji sporządziliśmy w środowisku ePlan P8 zaktualizowaną dokumentację elektryczną maszyny oraz skróconą instrukcję obsługi zawierającą opis wprowadzonych zmian.

.